เพอร์ไลท์

เพอร์ไลท์นั้นสามารถขุดได้ทั่วโลกและอยู่ในรูปแบบของแก้วภูเขาไฟ (SiO2) มันเป็นเพียงแก้วภูเขาไฟอสัณฐานที่มีปริมาณน้ำสูง เป็นผลมาจากความชุ่มชื้นของออบซิเดียน

เพอร์ไลท์เป็นหินที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อได้รับความร้อนในปริมาณที่เพียงพอ เช่น 900 องศาเซลเซียสขึ้นไป แร่นี้จะขยายขนาดประมาณ 13 เท่าและแตกออกเหมือนป๊อปคอร์น สารที่ได้จะมีน้ำหนักเบากว่ามากและมีน้ำหนักเพียง 1 กิโลกรัมต่อ 14 ลิตร

เพอร์ไลท์เป็นแร่อุตสาหกรรมที่มีประโยชน์ซึ่งยังใช้กันอย่างแพร่หลายในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เนื่องจากมีความหนาแน่นต่ำภายหลังการแปรรูป

เพอร์ไลท์สำหรับพืชสวน

เพอร์ไลท์เป็นที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในพืชสวน และด้วยเหตุนี้จึงเกิดคำว่าเพอร์ไลท์สำหรับพืชสวน  โดยปกติแล้วจะเพิ่มแร่นี้ลงในส่วนผสมที่ไม่มีดินเพื่อช่วยในการถ่ายเทของอากาศและการระบายน้ำที่เหมาะสม สิ่งนี้ช่วยให้พืชมีออกซิเจนอย่างเพียงพอ และช่วยในการล้างสารพิษ เมื่อมีการระบายน้ำที่เหมาะสม

การประยุกต์ใช้เพอร์ไลต์ในพืชสวนอีกประการหนึ่งคือ การเติมลงในดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน นอกจากนี้ยังลดการบีบอัดของที่อยู่ในสภาพดินเหนียว เพอร์ไลท์ยังใช้งานได้ยอดเยี่ยมอย่างโดดเดี่ยวอีกสำหรับเพาะเมล็ด การเสริมสร้างระบบรากในสวนไฮโดรโพนิกส์ และการปักชำราก

การประยุกต์ใช้เพอร์ไลท์ในระบบไฮโดรโพนิกซส์

ไฮโดรโพนิกส์ หมายถึงการปลูกพืชสวนโดยไม่ใช้ดิน พืชจะได้รับแร่ธาตุอาหารที่จำเป็นในตัวทำละลายน้ำแทน เนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ดินในกรณีนี้ เพอร์ไลต์จึงมีประโยชน์เนื่องจากเป็นแร่ที่ไม่อุ้มน้ำ รูพรุนภายในเพอร์ไลท์จะช่วยการไหลเวียนของอากาศในระบบ และยังมีค่า ph เป็นกลาง ดังนั้นจึงไม่ทำปฏิกิริยาหรือส่งผลกระทบต่อสารอาหารเหลวหรือน้ำที่ใช้ในระบบ

เพอร์ไลท์นั้นทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการปลูกพืชที่ใช้ระบบ drip and bucket แทนระบบ ebb-and-flow  ซึ่งต้องการให้รากพืชเปียกตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม คุณควรเปลี่ยนเพอร์ไลท์เป็นครั้งคราว การใช้เพอร์ไลต์ชุดเดียวกันอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้รากพืชอุดตัน ไม่สามารถดูดสารอาหารได้ หรือเกิดการเติบโตของสาหร่าย ซึ่งจะลดประสิทธิภาพลงในที่สุดหากไม่มีการเปลี่ยน

การประยุกต์ใช้กับการผสมดินและดินในสวน

เพอร์ไลท์เป็นสิ่งสำคัญในการผสมดินปลูกพืชและดินในสวน ดินที่ใช้ทั่วไปอาจมีการไหลเวียนของอากาศค่อยไม่ดี อาจนำไปสู่สภาวะที่ขาดความเหมาะสมเพื่อจะให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างดี เช่นการเกิดน้ำนองที่บริเวณรากจากการรดน้ำมากเกินไป เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้มีผลต่อการไหลเวียนของอากาศในดินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช

เพอร์ไลท์นั้นเป็นแร่ที่ดีมากเมื่อผสมกับดินปลูกหรือดินในสวน ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและการระบายน้ำในดิน สิ่งนี้จะทำให้ดินอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดโดยไม่ทำให้น้ำนองบริเวณรากพืช ขอให้จำไว้ว่าน้ำนิ่งยังนำไปสู่การสะสมของสารพิษ ซึ่งอาจส่งผลให้พืชในสวนและกระถางเหี่ยวแห้งได้ เพอร์ไลท์ยังสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุดสำหรับจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อพืช

perlite-rock

การวิเคราะห์ทางเคมีของเพอร์ไลท์

  • Silica (70-75%)
  • Aluminum oxide (12-15%)
  • Sodium oxide (3-4%)
  • Potassium oxide (3-5%)
  • Iron oxide (0.5-2%)
  • Magnesium oxide (0.2-0.7%)
  • Calcium oxide (0.5-1.5%)
  • Water (2-6%)
Scroll to Top
Scroll to Top